امروز جمعه, 28 تیر 1398 - Fri 07 19 2019

منو

اسناد مناقصه واگذاری راهبری انبار مکانیزه هشترود

  • بازدید: 1285

 

اسناد مناقصه را می توانید ازتاريخ 95/3/08 به مدت 7 روزكاري تا تاریخ 95/3/15 از این بخش  دریافت وجهت كسب اطلاعات بيشتر با تلفن 04134420022 تماس حاصل نمايند.

در صورتيكه مايل به شركت در مناقصه نيستيد ،مراتب را تا 5 روز پيش از تحويل اسناد به دستگاه مناقصه گزار اطلاع دهيد.

مهلت قبول پيشنهادات : آن شركت بايد پيشنهاد خود راحداكثرتا 10روزكاري از آخرين روز مهلت دريافت اسناد تا پايان وقت اداري مورخ 95/3/25 در پاكتهاي لاك و مهر شده با قيد عبارت « مربوط به واگذاري راهبري مراكز تاسيسات ذخيره اي انبار مکانیزه هشترود » به‌ دبيرخانه‌ شركت‌ واقع در تبریز خیابان 22 بهمن تحويل ورسيد دريافت نمايند.

زمان و محل گشايش پيشنهادات : پيشنهادهاي واصله در ساعت 10 صبح روز چهار شنبه مورخ  95/3/26 در محل شركت به نشاني تبریز خیابان 22 بهمن نرسیده به نصف راه  شركت غله و خدمات منطقه 8 بازگشايي مي شود.

حضور يك نفر نماينده از طرف پيشنهاد دهنده با در دست داشتن معرفي نامه در جلسه افتتاح پاكات بلا مانع است.

نحوه ارائه پيشنهاد:

پيشنهادات بايد در 3 پاكت مجزا ( الف ، ب و ج ) به شرح زير تهيه و ارسال گردد.

دریافت فایل اسناد

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت غله و بازرگانی منطقه 8 می باشد