امروز جمعه, 28 تیر 1398 - Fri 07 19 2019

منو

آگهی مزایده عمومی

  • بازدید: 3690

شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه 8 کشور در نظر دارد 11 دستگاه خودرو سبک مازاد بر نیاز خود را  از طریق مزایده عمومی به فروش برساند کلیه افراد حقیقی و حقوقی می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز جهت بازدید و در یافت اسناد مزایده (1- برگ شرایط شرکت در مزایده 2- فرم تعهد خرید مزایده ای خودرو) به شرکت غله وخدمات بازرگانی منطقه 8 واقع در تبریز خیابان 22بهمن نرسیده به نصف راه مراجعه ویا با تلفن34420022تماس بگیرند . ضمنا جهت اطلاعات بیشتر به سایت http://iets.mporg.ir مراجعه فرمایند

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت غله و بازرگانی منطقه 8 می باشد