Logo

خرید گندم استان آذربایجان غربی از نیم میلیون تن عبور کرد

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت این مطلب را مهندس علی رضا زارعی معاون بازرگانی شرکت و مسئول خرید گندم استان در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شرکت این مطلب را اظهار کرد و گفت 520هزار تن گندم تا مورخه 97/6/5از کشاورزان استان خریداری شده است.که ارزش ریالی آن691میلیارد تومان می باشد وی خاطر نشان نمودند 355میلیارد تومان از مطالبات گندم کاران پرداخت شده است .ایشان در ادامه خاطر نشان کردند که این مقدار خرید گندم نسبت به زمان مشابه گذشته 41درصد رشد نشان می دهد.

تمامي حقوق محفوظ مي باشد-