امروز شنبه, 10 خرداد 1399 - Sat 05 30 2020

منو

عرضه گندم خارج از چرخه تولی

  • بازدید: 1624

احتراما پیرو نامه شماره 14920/5/96 مورخ 29/3/96 با توجه به احتمال عرضه محصول گندم خارج از چرخه تولید سالجاری به مراکز خرید استان ( محصول مانده از سال قبل ،گندمهای وارداتی و گندمهای خریداری شده از بورس و ....) و به منظور رعایت کامل دستور العمل خرید تضمینی محصول گندم مجددا تاکید میگردد که در صدور معرفی نامه به گندمکاران مفاد دستورالعمل مورد توجه جدی قرارگرفته و کشاورزانی به مراکز خرید معرفی شوند که مشخصات آنها در سامانه ثبت گردیده و سطح و مقدار تولید آنان به تائید کارشناس مربوطه رسیده باشد و از صدور معرفی نامه به افراد غیرمجاز به هر عنوان (سلف خر و.....) خودداری گردد.فقط در مناطق دور افتاده و کوهستانی که دسترسی به مرکز خرید ندارند نماینده روستا می تواند محصول کشاورزان را به همراه معرفی نامه صادره به نام آنان به مرکز خرید تعیین شده تحویل و مبلغ مربوط به میزان محصول هر بهره بردار به حساب آن بهره بردار واریز خواهد شد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان آذربایجان شرقی می باشد