امروز سه شنبه, 29 مرداد 1398 - Tue 08 20 2019

منو

رکورد جدیدی در خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان منطقه 8 ثبت گردید.

  • بازدید: 1518

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 8 با اعلام خبر فوق افزودند :

خرید 1230 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در این شرکت تاکنون بی سابقه بوده است و این امر به لطف الهی و بارش مناسب باران و برنامه ریزی های انجام یافته در خصوص هماهنگی با سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت خرید و ذخیره سازی صورت پذیرفته است.

آقای اسفندیار ابوالحسن زاده همچنین اضافه نمودند خرید این حجم از گندم در منطقه هشت در بیش از 97 مرکز دولتی و خصوص فعال در منطقه شامل استانهای آذربایجانشرقی و غربی که سیلوهای دولتی ، مراکز خرید اتحادیه های تعاون روستایی ، کارخانجات آرد سازی و سیلوهای بخش خصوصی را در بر می گیرد که بیشترین خرید توسط سیلوهای بخش خصوصی و کارخانجات آردسازی صورت گرفته است.

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت غله همچنین با اشاره به اینکه ارزش ریالی گندمهای خریداری شده منطقه 15714907 میلیون ریال بوده است افزودند این حجم خرید گندم با 218500 محموله جابجا گردیده است که میانگین درصد افت مفید آن1/2 و افت غیر مفید آن نیز میانگین 5/1 درصد را داشته است و برای هر کیلوگرم خریداری شده مبلغ 12753 ریال به طور میانگین پرداخت گردیده است.

لازم به ذکر است تنها مشکل خرید گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان در سالجاری عدم پرداخت بموقع وجه گندمهای خریداری شده را می توان اشاره کرد که تاکنون 47% وجوه گندم خریداری شده پرداخت شده است که  انگیزه کشاورزان را برای سالهای بعد در زمینه کشت گندم به شدت کاهش خواهد داد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت غله و بازرگانی منطقه 8 می باشد