Logo

کمکهای نقدی و جنسی پایگاه مقاومت شهید بدری به مدافعین حرم

فرمانده مقاومت شهید بدری با اعلام خبر فوق اضافه نمودند :

با هماهنگی های بعمل آمده پایگاه مقاومت با مدیریت شرکت مقدار 10 تن آرد از کارخانجات آرد سازی و 13 میلیون ریال کمک های نقدی همکاران برای مدافعین حرم جمع آوری و به مناطق جنگی ارسال گردید.

آقای حفظ اله آزادی همچنین با اعلام اینکه امروز ارسال کمکهای جنسی و نقدی برای مدافعین حرم کوچکترین کاری است که می توان انجام داد افزودند : ایثار و از جان گذشتگی مدافعین حرم که با ترک دیار خود و با نیت قرب الهی به جنگ دشمنان اسلام می روند به حدی بزرگ است که انسان از عدم حضور خود در این میادین شرمنده و خجل  می باشد.

 لازم به توضیح است ماهیانه کمکهای نقدی و جنسی مجموعه کارخانجات آرد سازی ، اتحادیه های نانواییان و همکاران به مدافعین حرم اعم از آرد ، نان و پول نقد از طریق پایگاه مقاومت شهید بدری جمع آوری و ارسال می گردد . همچنین د ر خصوص پایگاه مقاومت شهید بدری شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 8 می توان اضافه نمود این پایگاه پس از شهادت یکی از همکاران مومن و متعهد خود در سال 1363 به نام این شهید بزرگوار پاسدار حسین بدری مزین گردیده و در حال حاظر 64 نفر اعضای فعال خود نسبت به انجام فعالیت معموله اقدام می نماید .

تمامي حقوق محفوظ مي باشد-