Logo

آقای مهندس حسین زاده بعنوان معاون بازرگانی شرکت منصوب گردیدند .

طی حکمی از سوی جناب آقای مهندس ابوالحسن زاده عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 8 آقای  مهندس حسین زاده بعنوان معاون بازرگانی شرکت منصوب گردیدند .

تمامي حقوق محفوظ مي باشد-